Music for Shelter

De Iris Hond Foundation heeft zich ten doel gesteld om in 2024 het eerste Music For Shelter Home te openen in de Gemeente Den Haag. Een vaste plek waar dak- en thuisloze mensen terecht kunnen om zich middels muziek te kunnen (her)verbinden met het leven, in plaats van het continue overleven.

Het Music For Shelter Home wordt een muzikaal (t)huis voor dak- en thuisloze mensen waar we muziek, met een gevarieerd muzikaal aanbod van lessen, live concerten en toegang tot online muziekbibliotheken, inzetten als aanjager van ontwikkel- en herstelprocessen.

Onze ambitie is om het Music For Shelter Home gedurende vijf middagen per week te openen waar we met hulp van vrijwilligers en maatschappelijke organisaties muzikale programma’s kunnen aanbieden aan naar schatting 50 tot 80 dak- en thuisloze mensen per week.

Grote Kerk

In juli 2023 starten we met een Music For Shelter Home pilot in de Grote Kerk in Den Haag, waar gedurende twee dagen per week muzieklessen en concerten worden gegeven, en waar onze gasten in rust naar muziek kunnen luisteren via goede koptelefoons en een online muziekbibliotheek. Dit geheel zal begeleid worden door ervaren muziekdocenten, verschillende artiesten en gastheren/dames.

De periode 1 juli - 1 december gebruiken wij om het programma-aanbod aan te scherpen met muziekdocenten, lokale samenwerkingspartners, de gemeente Den Haag en stakeholders in het werkdomein. Ook doen we verder onderzoek naar waar de behoeften van onze doelgroep ligt.

In januari 2024 willen wij een dagelijks programma op een permanente, nog te identificeren locatie aan bieden met de benodigde staf en begeleiding voor meer dak- en thuisloze mensen en kinderen uit de minima gezinnen.

Projectbegroting

Om het project te kunnen realiseren en daarna te kunnen exploiteren, zoekt de Iris Hond Foundation zowel eenmalige bijdragen voor de inrichting en opstart van het Music For Shelter Home als structurele bijdragen voor de jaarlijkse exploitatie in de jaren erna. Dit doen wij via crowdfunding, sponsorbijdragen en het aanschrijven van fondsen.

Jaarlijkse evaluatie

De Iris Hond Foundation is ANBI-gecertificeerd en legt jaarlijks verantwoording af over de met haar projecten behaalde doelstellingen. Dit doen wij door middel van publicatie van een bestuursverslag en een jaarrekening op de website. Daarnaast leggen wij verantwoording af aan fondsen over de besteding en effectiviteit van de van hen ontvangen bijdragen.