"One good thing about music, when it hits you, you feel no pain." - Bob Marley

De helende kracht van muziek wordt in vele culturen al eeuwenlang omarmd. Klanken, ritmes en melodieën slaan verbindingen in lichaam en geest en genereren een maximaal positief effect. Muziek als een onuitputtelijke bron van troost, energie, euforie en emotie en onlosmakelijk verbonden met de soundtrack of life van ieder individu. Alleen is niet voor iedereen die essentiële soundtrack bereikbaar. Omdat de omstandigheden niet toereikend zijn, de situatie het niet toelaat of simpelweg omdat het niet beschikbaar is daar waar men zich bevindt.

Daar waar muziek geen vertrouwde partner (meer) is, wordt de kracht ervan het meeste gemist. Waar daklozen hun geborgenheid en veiligheid missen, asielzoekers ontheemd zijn en kwetsbare doelgroepen hun weerbaarheid kwijt zijn, precies daar kan muziek het verschil maken.

De kracht van muziek zorgt ervoor dat mensen hun waardigheid vergroten en hun persoonlijk en maatschappelijk vertrouwen weer stap voor stap hervinden. Het vormt een aanjager om dat wat veilig achter muren weggestopt zat, open te breken en hernieuwde kracht en vertrouwen in de toekomst te voelen.

De Iris Hond Foundation stelt zich dan ook ten doel om muziek voor een kwetsbare doelgroep bereikbaar te maken, om zo samen met professionele maatschappelijke instanties ontwikkel- herstel en re-integratietrajecten te realiseren en te versnellen.

Contact
Why

Wij geloven in de helende kracht van muziek. Muziek als een onuitputtelijke bron van troost, energie, euforie en emotie. Onlosmakelijk verbonden met de soundtrack of life van ieder individu. Alleen is die essentiële soundtrack niet voor iedereen bereikbaar. Omdat de omstandigheden niet toereikend zijn, de situatie het niet toelaat of simpelweg omdat het niet beschikbaar is daar waar men zich bevindt. Het is onze overtuiging dat het bereikbaar maken van muziek voor dak- en thuislozen en andere ontheemden de cruciale aanjager vormt voor een ontwikkel- en/of herstelproces voor deze mensen.

How

Wij bieden muziek en concerten voor dak- en thuislozen en andere ontheemden om hiermee met de kracht van muziek hun waardigheid te vergroten en hun persoonlijk en maatschappelijk vertrouwen weer stap voor stap te hervinden. We maken verbinding en zetten een positieve emotie in werking. Samen met professionele maatschappelijke organisaties zorgen wij er vervolgens voor dat in deze positieve en veilige setting vervolgstappen gemaakt worden om vanuit hier een ontwikkelproces in gang te zetten en mensen uit hun vicieuze cirkel te halen.

What

We werken samen met conservatorium studenten en maatschappelijke organisaties met wie we:

  • Concerten geven in daklozencentra/ asielzoekerscentra / gevangenissen en hen een passend vervolgtraject bieden.
  • We organiseren daklozen diners waar muziek een hoofdrol speelt en waarbij we de verbinding maken met maatschappelijke instanties.
  • We geven lezingen over onze visie hoe muziek een aanjagende functie kan spelen in herstel, groei en re-integratie trajecten van dak- en thuislozen en ontheemden in onze maatschappij.

Bestuur

Kees-Jan Rietveld

Kees-Jan Rietveld
Voorzitter

Danielle Vogelenzang

Danielle Vogelenzang
Secretaris/Adviseur

Diederik van Zeijl

Diederik van Zeijl
Penningmeester