"One good thing about music, when it hits you, you feel no pain." - Bob Marley

De Iris Hond Foundation, opgericht door pianiste Iris Hond, zet zich in om muziek te brengen naar dak- en thuisloze mensen en andere kwetsbare groepen in onze samenleving. Deze mensen worden vaak over het hoofd gezien of vergeten, maar verdienen het om gezien te worden en steun te ervaren. Onze stichting gelooft sterk in de helende kracht van muziek, een kracht die al eeuwenlang door diverse culturen wordt gekoesterd. Muziek, met zijn klanken, ritmes en melodieën, kan diepe verbindingen in lichaam en geest creëren en heeft een buitengewoon positief effect op het welzijn van mensen. Dit realiseren we met ons Music For Shelter programma en elk jaar op eerste kerstdag met Het Haags Kersthuis. Onze stichting is actief in Den Haag, waar we samenwerken met professionele maatschappelijke instanties zoals KesslerPerspektief en Straatpastoraat, maar we hebben de ambitie om deze ervaring met iedereen te delen, zowel in Nederland als internationaal.

De kracht van muziek is wetenschappelijk bewezen

Neurowetenschapper Erik Scherder benadrukt de ongekende kracht van muziek om universele verbindingen te creëren, zelfs zonder gemeenschappelijke taal. Muziek activeert specifieke neurale netwerken die cruciaal zijn voor het reguleren van emoties zoals angst, somberheid en chronische stress. Dankzij deze eigenschappen kunnen muziekworkshops bijdragen aan het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van kwetsbare mensen.

Contact
Why

Wij geloven in de helende kracht van muziek. Muziek als een onuitputtelijke bron van troost, energie, euforie en emotie. Onlosmakelijk verbonden met de soundtrack of life van ieder individu. Alleen is die essentiële soundtrack niet voor iedereen bereikbaar. Omdat de omstandigheden niet toereikend zijn, de situatie het niet toelaat of simpelweg omdat het niet beschikbaar is daar waar men zich bevindt. Het is onze overtuiging dat het bereikbaar maken van muziek voor dak- en thuislozen en andere ontheemden de cruciale aanjager vormt voor een ontwikkel- en/of herstelproces voor deze mensen.

How

Wij bieden muziek en concerten voor dak- en thuislozen en andere ontheemden om hiermee met de kracht van muziek hun waardigheid te vergroten en hun persoonlijk en maatschappelijk vertrouwen weer stap voor stap te hervinden. We maken verbinding en zetten een positieve emotie in werking. Samen met professionele maatschappelijke organisaties zorgen wij er vervolgens voor dat in deze positieve en veilige setting vervolgstappen gemaakt worden om vanuit hier een ontwikkelproces in gang te zetten en mensen uit hun vicieuze cirkel te halen.

What

We werken samen met conservatorium studenten en maatschappelijke organisaties met wie we:

  • Concerten geven in daklozencentra/ asielzoekerscentra / gevangenissen en hen een passend vervolgtraject bieden.
  • We organiseren daklozen diners waar muziek een hoofdrol speelt en waarbij we de verbinding maken met maatschappelijke instanties.
  • We geven lezingen over onze visie hoe muziek een aanjagende functie kan spelen in herstel, groei en re-integratie trajecten van dak- en thuislozen en ontheemden in onze maatschappij.

Bestuur

Kees-Jan Rietveld

Kees-Jan Rietveld
Voorzitter

Danielle Vogelenzang

Danielle Vogelenzang
Secretaris/Adviseur

Diederik van Zeijl

Diederik van Zeijl
Penningmeester