In de wereld om ons heen zijn veel kwetsbare mensen die door de maatschappij worden vergeten of genegeerd. Mensen die het verdienen om aandacht te krijgen en een hand op hun schouder willen voelen omdat ze niet vergeten zijn. 

Music for Shelter heeft als doel om muziek te brengen naar mensen en plaatsen waar dat niet vanzelfsprekend is. Daarvoor organiseert het optredens van haar oprichter Iris Hond. Door haar verhaal en muziek kan de doelgroep zich gewaardeerd en gehoord voelen. De boodschap is dat er meer is dan de situatie waar ze in verkeren. 

Om deze optredens te bekostigen zamelt Music for Shelter de benodigde gelden in vanuit giften en sponsoring zonder winstoogmerk. De organisatie wordt geleid door vrijwilligers en Iris Hond besteedt met liefde haar tijd en talent aan de doelen van de stichting. 

De visie van Music for Shelter voor de toekomst is dat het initiatief een permanente beweging in gang zet die door een grote groep sponsors, donateurs en artiesten wordt gedragen. Die permanente beweging leidt ertoe dat op de langere termijn Music for Shelter ook daadwerkelijk dak en ruimte heeft om de doelgroep muziek te bieden in Music for Shelter homes.

Het bestuur van de Music for Shelter Foundation stelt zich als doel om de inspirerende boodschap van Iris Hond en haar verhaal te ondersteunen en organiseren. Zij doen dat onbezoldigd.